skontakuj się z nami   telefon : +48 800 515 616 | mail : biuro@envipro.com.pl

Uprawnienia i certyfikaty

Zarządzanie jakością

Obecnie w bieżącym funkcjonowaniu wielu podmiotów gospodarczych niezbędne staje się opracowanie systemu zarządzania jakością PN-ISO 9001:2015. Zakres systemu w naszym przypadku obejmuje wszelkie procesy związane ze świadczeniem usług związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi. System zarządzania został wdrożony w organizacji we wszystkich lokalizacjach spółki, a jego celem było uporządkowanie istniejących procesów oraz osiągnięcie zamierzonych celów jakościowych. Monitorowanie przebiegu procesów zachodzących w organizacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyznaczenie punktów jego kontroli pozwoli uzyskać pełną transparentności działań spółki. Wprowadzony system pozwala opisać i skategoryzować skomplikowany schemat opracowanych przez nas działań oraz ich różnorodność. Nasz system jakości obejmuje organizację, zasoby, procesy i procedury, jesteśmy także w pełni świadomi, iż skuteczny i efektywny system jakości to taki, w którym organizacja, procesy, zasoby i procedury wzajemnie się wspierają dla osiągnięcia celów polityki jakości i są optymalnie wykorzystywane. Taki też jest nasz system. Naszą spółkę traktujemy jako żywy organizm zbudowany z procesów, których zadaniem jest realizacja określonych celów.