skontakuj się z nami   telefon : +48 800 515 616 | mail : biuro@envipro.com.pl

Usługi

Kompleksowa obsługa gospodarki odpadami

Procesy związane z zagospodarowaniem odpadów i produktów ubocznych generowanych w ramach produkcji w przypadku większości klientów są procesami o niskim stopniu optymalizacji. Jednym z rozwiązań tego problemu jest kompleksowa obsługa procesów związanych z gospodarką odpadami przez podmioty wyspecjalizowane. Przejęcie procesów przez wykwalifikowany personel wyposażony w odpowiedni sprzęt i urządzenia dostosowane do realizowanego zakresu zadań, znacząco ogranicza udział personału klienta w procesach niezwiązanych bezpośrednio z procesami produkcyjnymi. Kompleksowa gospodarka odpadami w naszym wykonaniu może obejmować szereg działań zleconych przez klienta obejmujących odbiór, transport, procesy sortowania i komprymacji, wywóz odpadów i surowców, niszczenia produktów itp. z użyciem sprzętu specjalistycznego i rozwiązań dedykowanych dla danego zakresu działań.