Usługi

Zdecydowana większość przedsiębiorstw działających na rynku gospodarki odpadami podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji w bazie danych odpadowych. W zależności od intensyfikacji korzystania z systemu BDO przez dany zakład, nasza firma może zaproponować kilka modułów celem prawidłowej realizacji wymogów prawnych związanych z BDO. Nasi doświadczeni pracownicy zapewniają prowadzenie ewidencji w zakresie wystawiania kart przekazania odpadów w czasie rzeczywistym dzięki całodobowej obsłudze, znacznie przyczyniając się do oszczędności czasu i ułatwienia procesu przekazywania odpadów. W szerszym zakresie oferujemy również pełną ewidencję i sprawozdawczość z prowadzonej u naszych klientów gospodarki odpadami, jak również bieżący monitoring miejsc magazynowania odpadów.

Obsługa systemu BDO

Obsługa systemu BDO

Zdecydowana większość przedsiębiorstw działających na rynku gospodarki odpadami podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji w bazie danych odpadowych. W zależności od intensyfikacji korzystania z systemu BDO przez dany zakład, nasza firma może zaproponować kilka modułów celem prawidłowej realizacji wymogów prawnych związanych z BDO. Nasi doświadczeni pracownicy zapewniają prowadzenie ewidencji w zakresie wystawiania kart przekazania odpadów w czasie rzeczywistym dzięki całodobowej obsłudze, znacznie przyczyniając się do oszczędności czasu i ułatwienia procesu przekazywania odpadów. W szerszym zakresie oferujemy również pełną ewidencję i sprawozdawczość z prowadzonej u naszych klientów gospodarki odpadami, jak również bieżący monitoring miejsc magazynowania odpadów.

Niszczenie produktów spożywczych w procedurze pełnego nadzoru

Jednym z problemów występujących w procesie technologicznym produkcji żywności jest niszczenie produktów o niezgodnych parametrach, a często posiadających cechy produktu handlowego. W ramach oferty dedykowanej dla przemysłu rolno-spożywczego oferujemy usługę profesjonalnego niszczenia produktów spożywczych z zastosowaniem procedury pełnego nadzoru. Właściwe zabezpieczenie procesu oparte jest na własnych innowacyjnych systemach zabezpieczeń, m.in. systemach RFID, GPS czy systemie monitoringu w czasie rzeczywistym, co w pełni zabezpiecza interesy naszych partnerów. Efektem końcowym procesu w większości przypadków są ściśle określone frakcje surowcowe separowane na wysokosprawnych instalacjach dedykowanych określonej grupie przetwarzanych produktów. Całkowite zniszczenie przekazanego materiału, nadzorowane opcjonalnie także bezpośrednio przez klienta, potwierdzamy protokołem zniszczenia produktu.

Niszczenie produktów spożywczych w procedurze pełnego nadzoru

Jednym z problemów występujących w procesie technologicznym produkcji żywności jest niszczenie produktów o niezgodnych parametrach, a często posiadających cechy produktu handlowego. W ramach oferty dedykowanej dla przemysłu rolno-spożywczego oferujemy usługę profesjonalnego niszczenia produktów spożywczych z zastosowaniem procedury pełnego nadzoru. Właściwe zabezpieczenie procesu oparte jest na własnych innowacyjnych systemach zabezpieczeń, m.in. systemach RFID, GPS czy systemie monitoringu w czasie rzeczywistym, co w pełni zabezpiecza interesy naszych partnerów. Efektem końcowym procesu w większości przypadków są ściśle określone frakcje surowcowe separowane na wysokosprawnych instalacjach dedykowanych określonej grupie przetwarzanych produktów. Całkowite zniszczenie przekazanego materiału, nadzorowane opcjonalnie także bezpośrednio przez klienta, potwierdzamy protokołem zniszczenia produktu.

Procesy związane z zagospodarowaniem odpadów i produktów ubocznych generowanych w ramach produkcji w przypadku większości klientów są procesami o niskim stopniu optymalizacji. Jednym z rozwiązań tego problemu jest kompleksowa obsługa procesów związanych z gospodarką odpadami przez podmioty wyspecjalizowane. Przejęcie procesów przez wykwalifikowany personel wyposażony w odpowiedni sprzęt i urządzenia dostosowane do realizowanego zakresu zadań, znacząco ogranicza udział pracowników klienta w procesach niezwiązanych bezpośrednio z procesami produkcyjnymi. Kompleksowa gospodarka odpadami w naszym wykonaniu może obejmować szereg działań zleconych przez klienta obejmujących odbiór, transport, procesy sortowania i komprymacji, wywóz odpadów i surowców, niszczenia produktów itp. z użyciem sprzętu specjalistycznego i rozwiązań dedykowanych dla danego zakresu działań.

Kompleksowa obsługa gospodarki odpadami

Kompleksowa obsługa gospodarki odpadami

Procesy związane z zagospodarowaniem odpadów i produktów ubocznych generowanych w ramach produkcji w przypadku większości klientów są procesami o niskim stopniu optymalizacji. Jednym z rozwiązań tego problemu jest kompleksowa obsługa procesów związanych z gospodarką odpadami przez podmioty wyspecjalizowane. Przejęcie procesów przez wykwalifikowany personel wyposażony w odpowiedni sprzęt i urządzenia dostosowane do realizowanego zakresu zadań, znacząco ogranicza udział pracowników klienta w procesach niezwiązanych bezpośrednio z procesami produkcyjnymi. Kompleksowa gospodarka odpadami w naszym wykonaniu może obejmować szereg działań zleconych przez klienta obejmujących odbiór, transport, procesy sortowania i komprymacji, wywóz odpadów i surowców, niszczenia produktów itp. z użyciem sprzętu specjalistycznego i rozwiązań dedykowanych dla danego zakresu działań.

Logistyka wewnętrzna

Logistyka na terenie zakładów produkcyjnych organizowana w ramach obsługi podmiotów gospodarczych stanowi szeroką grupę rozwiązań obejmujących sprzęt i urządzenia, także specjalistyczne, niezbędne do realizacji zaproponowanych i zaakceptowanych przez klienta działań. Wśród rozwiązań możemy znaleźć: wózki transportowe, wózki widłowe, samochody ciężarowe, sprzęt specjalistyczny,  kontenery transportowe, nadstawki paletowe, kosze i wiele innych. Rozwiązania techniczne zastosowane w realizacji usługi dobrane są na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia i fachowej wiedzy warunkując najwyższy poziom usług dostępnych na naszym rynku. Operacje logistyczne są realizowane zgodnie z harmonogramem dostosowanym do oczekiwań klienta i określającym szczegółowy plan pracy obsługi zakładu, co pozwala na stabilizację całego procesu produkcyjnego. Niezależnie od założeń pierwotnych, wszelkie realizowane procesy są optymalizowane, co w większości przypadków powoduje dalsze obniżenie kosztów całkowitych usługi.

Logistyka wewnętrzna

Logistyka na terenie zakładów produkcyjnych organizowana w ramach obsługi podmiotów gospodarczych stanowi szeroką grupę rozwiązań obejmujących sprzęt i urządzenia, także specjalistyczne, niezbędne do realizacji zaproponowanych i zaakceptowanych przez klienta działań. Wśród rozwiązań możemy znaleźć: wózki transportowe, wózki widłowe, samochody ciężarowe, sprzęt specjalistyczny,  kontenery transportowe, nadstawki paletowe, kosze i wiele innych. Rozwiązania techniczne zastosowane w realizacji usługi dobrane są na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia i fachowej wiedzy warunkując najwyższy poziom usług dostępnych na naszym rynku. Operacje logistyczne są realizowane zgodnie z harmonogramem dostosowanym do oczekiwań klienta i określającym szczegółowy plan pracy obsługi zakładu, co pozwala na stabilizację całego procesu produkcyjnego. Niezależnie od założeń pierwotnych, wszelkie realizowane procesy są optymalizowane, co w większości przypadków powoduje dalsze obniżenie kosztów całkowitych usługi.

W ramach podstawowej formy współpracy z partnerami biznesowymi oferujemy usługę odbioru odpadów z zakładów produkcyjnych wraz z szeroką gamą rozwiązań technicznych dostosowanych do oczekiwań klientów. W zależności od wielkości produkcji i jej specyfiki odbiór materiałów może być realizowany z użyciem transportu paletowego, koszy transportowych, kontenerów, prasokontenerów i wielu innych. Wraz z ofertą współpracy z użyciem optymalnego systemu gromadzenia odpadów w zakładzie oferujemy państwu także profesjonalne doradztwo w zakresie optymalizacji procesów komprymacji, załadunku i transportu odpadów w przedsiębiorstwie. Zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych stosowanych z sukcesami w szeroko rozumianym przemyśle z całą pewnością wpłynie na obniżenie kosztów gospodarki odpadami oraz zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych.

Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

W ramach podstawowej formy współpracy z partnerami biznesowymi oferujemy usługę odbioru odpadów z zakładów produkcyjnych wraz z szeroką gamą rozwiązań technicznych dostosowanych do oczekiwań klientów. W zależności od wielkości produkcji i jej specyfiki odbiór materiałów może być realizowany z użyciem transportu paletowego, koszy transportowych, kontenerów, prasokontenerów i wielu innych. Wraz z ofertą współpracy z użyciem optymalnego systemu gromadzenia odpadów w zakładzie oferujemy państwu także profesjonalne doradztwo w zakresie optymalizacji procesów komprymacji, załadunku i transportu odpadów w przedsiębiorstwie. Zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych stosowanych z sukcesami w szeroko rozumianym przemyśle z całą pewnością wpłynie na obniżenie kosztów gospodarki odpadami oraz zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych.

Monitoring i rozwiązania IT

Oferowane przez nas usługi z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami opierają się na różnorodnych rozwiązaniach dedykowanych bieżącej kontroli procesów zachodzących na obsługiwanych przez nas zakładach. Wykorzystywany monitoring wizyjny i GPS w trybie całodobowym pozwala na odpowiedni nadzór nad przebiegiem i realizacją usług oraz stanem miejsc magazynowania odpadów. Z kolei zastosowanie innowacyjnych systemów IT znacząco redukuje czas potrzebny na wykonanie zleconych zadań i poprawia przepływ informacji, jednocześnie minimalizując konieczność bezpośredniego kontaktu między pracownikami na zakładach. Wśród najczęściej stosowanych przez nas rozwiązań znajduje się aplikacja TaskLink, która umożliwia bieżącą kontrolę i tworzenie zleceń w czasie rzeczywistym, oraz aplikacja WFMS służąca m.in. do skanowania i wprowadzania towarów do systemu magazynowego, śledzenia jego stanu czy też raportowania wydań zewnętrznych.

Monitoring i rozwiązania IT

Oferowane przez nas usługi z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami opierają się na różnorodnych rozwiązaniach dedykowanych bieżącej kontroli procesów zachodzących na obsługiwanych przez nas zakładach. Wykorzystywany monitoring wizyjny i GPS w trybie całodobowym pozwala na odpowiedni nadzór nad przebiegiem i realizacją usług oraz stanem miejsc magazynowania odpadów. Z kolei zastosowanie innowacyjnych systemów IT znacząco redukuje czas potrzebny na wykonanie zleconych zadań i poprawia przepływ informacji, jednocześnie minimalizując konieczność bezpośredniego kontaktu między pracownikami na zakładach. Wśród najczęściej stosowanych przez nas rozwiązań znajduje się aplikacja TaskLink, która umożliwia bieżącą kontrolę i tworzenie zleceń w czasie rzeczywistym, oraz aplikacja WFMS służąca m.in. do skanowania i wprowadzania towarów do wirtualnego magazynu, śledzenia jego stanu czy też raportowania wydań zewnętrznych.